Ledelse, bestyrelse og generalforsamling


Biografforeningen Fotorama i Odder, f.m.b.a.Der indkaldes til ordinær generalforsamling
torsdag d. 14. marts 2024 kl. 17:45


i Biffen, Rosensgade 10, 8300 Odder.

Dagsorden ifølge vedtægter, der kan hentes via nedenstående link.
Forslag indgives til bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingen.
Forinden er der mulighed for at deltage i spisning i cafeen kl. 17:00.

Tilmelding ikke nødvendig.

Biffens daglige lederTomas Nørfelt

Bestyrelsen 2020Fra venstre: Stevie Kørvell, Mette Thomsen (næstformand), Finn Holmgaard Jensen (formand), Ditte Trolle (kasserer), Claus Torsting, Lars Høegh, Steen Marvin, Helle Skouboe, Jytte Fisker Yssing (sekretær)

Henvendelse til bestyrelsen kan ske på post@biffen-odder.dk