Ledelse, bestyrelse og generalforsamling


Biografforeningen Fotorama i Odder, f.m.b.a.Biffens daglige lederTomas Nørfelt

Bestyrelsen 2020Fra venstre: Stevie Kørvell, Mette Thomsen (næstformand), Finn Holmgaard Jensen (formand), Ditte Trolle (kasserer), Claus Torsting, Lars Høegh, Steen Marvin, Helle Skouboe, Jytte Fisker Yssing (sekretær)

Henvendelse til bestyrelsen kan ske på post@biffen-odder.dk