Senior Bif


Senior Bif - film, kaffe og samvær

Er klubben for seniorer, som har lyst til at se gode klassiske film, der er få år gamle og som appellerer til seniorer. Filmklubben er etableret i samarbejde med Ældresagen. Vi viser syv film henover året på udvalgte fredage kl. 13.30. Efter filmvisningen er der kaffe og kage og filmklubbens medlemmer får mulighed for at drøfte filmen, dens temaer og filmiske virkemidler m.v. Samtalens modereres af person fra Biffen eller indbudt oplægsholder.

Programmet er pt. under udarbejdelse og vil blive lagt her på siden, så snart det er færdigt.Medlemskab til Senior Bif filmklub koster 125 kr., hvilket giver mulighed for at købe sæsonens i alt syv film til 50 kr. pr. film. Sæsonen følger kalenderåret.Medlemskab og betaling
Betalingen foregår igennem Event.IT. Har man allerede meldt sig ind i anden sammenhæng i Biffen, er det nok at skrive sin e-mail adresse ind, så finder den alle oplysninger. Hvis I er flere, der deler samme e-mail adresse, så anfør hvert navn, når der er mulighed for det.

Som nyt medlem i Biffen bliver du bedt om din e-mail adresse, hvorefter du modtager en 3 bogstaver kode du skal skrive ind. Skriv øvrige oplysninger ind, bliver du bedt om fødselsdato og adresse kan du skrive tilfældige tal ind, vi bruger dem ikke til noget. Dog må postnummeret gerne være korrekt. Til sidst modtager du to e-mails med bekræftelse og en faktura på at beløbet er betalt.

Klik her for tilmelding

Der sælges løssalgsbilletter til forestillingerne på almindelige vilkår fra 7 dage før forestillingen.Servering inden filmene
Der serveres kaffe og kage efter filmen. Der kan handles i cafeen inden filmen til rimelige priser.

Ansvarlig for Senior Bif

En gruppe frivillige medarbejdere i Biffen og Ældresagen har ansvaret for filmklubben: Steen Marvin, Anne Marie Andersen, Lene Færgemann, Jette Evert og Tomas NørfeltVil du vide mere, så kontakt Steen Marvin på marvin_steen@msn.com