Rosensgade 10
8300 Odder
86540077

Vil du optræde i Biffen? så læs mere her


MUSIK OG ANDEN OPTRÆDEN I BIFFEN

Biffen er en væsentlig kulturel institution i Odder

Biffen skal give borgerne mulighed for at opleve et alsidigt udvalg af både aktuelle film og film af mere klassisk og filmkulturel art, f.eks. smalle film eller film fra det gamle Odder i samarbejde med Lokalarkivet.

Biffen kan også engagere sig i formidlingen og afviklingen af andre kulturelle arrangementer i Odder Kommune.

I forbindelse med dette sidste vil Biffen i første omgang støtte musikken i Odder ved at afholde en række musikarrangementer i Biffen. Der kan blive tale om solistoptræden, optræden af større eller mindre ensembler, som udfører musik af forskellig art og genre, foreløbig sidste lørdag i hver måned fra kl. 11 - 13.

Adgangen til cafeen og til koncerterne er gratis for publikum.
I cafeen kan købes kaffe, the, vand, vin m.v., ligesom der vil være mulighed for at købe billetter til ønskede biografforestillinger og gavekort til en vilkårlig forestilling, eller man kan tegne medlemskab til Biografforeningen Fotorama i Odder, der driver Biffen.

Musik i Biffen er altså en støtte til optrædende i Odder og omegn.

Biffen drives af mere end 120 frivillige. Organisering og koordinering af arbejdet forestås af bestyrelsen og den ansatte daglige leder.

EKSPOSITION AF OPTRÆDENDE OG SPONSORER VED LØRDAGSKONCERTERNE I BIFFEN

Månedens optrædende og månedens sponsor offentliggøres i:

1. Opslag i Biffen. Ses også fra Rosensgade
2. Biffens hjemmeside
3. Biffens månedsprogram. Omtale af månedens film. 500 - 600 eksemplarer
4. Biffens ugentlige annonce samt tillægget PAUSE i Odder Avis
5. Biffens nyhedsbrev, som mailes til interesserede (ca. 1200)
6. Biffens indslag i nyheder fra Oddernettet.dk
7. Ensemble og sponsor kan fremlægge oplysningsmateriale i cafeen i den aktuelle måned.
8. Plakater ophængt rundt omkring i byens tættest trafikerede områder samt andre steder hvor mennesker færdes i Odder.

SAMARBEJDE MELLEM OPTRÆDENDE, SPONSOR OG BIFFEN

Biffen støtter/sponsorerer musikarrangementerne, idet Biffen stiller lokaler og frivilligt, ulønnet personale gratis til rådighed for afviklingen af lørdagskoncerterne.

Ud over BIFFEN vil sponsorer kunne eksponeres i forbindelse med annonceringen af den enkelte lørdagskoncert. (Se bestemmelserne om Eksposition af optrædende og sponsorer ).
Aftalen mellem ensemble, sponsorer om spilledato meddeles BIFFENS kontaktperson, som sammen med Biffens kontor suverænt kan godkende spilletidspunktet eller foreslå et andet ledigt spilletidspunkt.
Spilletidspunkt skal være endeligt fastsat senest d. 20. i måneden forud for arrangementet. Afregning af pekuniære forhold sker direkte mellem ensemble og sponsorer, mens der ikke er nogen afregning mellem ensemble/sponsor og BIFFEN.

Overholdelse af deadlines i forbindelse med annoncering og pressemeddelelser vedr. lørdagskoncerterne påhviler det enkelte ensemble og sponsorerne. Oplysninger herom fås på Biffens kontor.


Biffens kontaktperson:
Erik P.W. Christensen,
Tlf. 2213 6961
Mail: chris.e.c@live.dk

Biffen Kontor:
Dorthe Sommer
Tlf. 8654 0077
Mail: post@biffen-odder.dk

Juli 2009