Rosensgade 10
8300 Odder
86540077

C O V I D-19 information

Biffen er fortsat lukket.

Men ifølge myndighederne kan vi åbne for selve cafeen allerede fra mandag d. 18. maj og så måske vise film igen fra mandag d. 8.juni, hvis der ikke sker voldsom stigning i Corona smittetryk.


Vis hensyn og pas godt på hinanden derude, så vi i fællesskab kan bremse spredningen af denne virus. Se mere på www.coronasmitte.dk.

Mange hilsner fra bestyrelsen, daglig leder og de frivillige i Biffen