Rosensgade 10
8300 Odder
86540077

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Biografforeningen Fotorama i Odder, f.m.b.a.
indkalder til

Ordinær generalforsamling
Torsdag d. 14. marts, 2018, kl. 18.00


I Biffen, Rosensgade 10, 8300 Odder.

Dagsorden ifølge vedtægter, der kan hentes via nedenstående link.
Forslag indgives til bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingen.
Forinden er der mulighed for at deltage i spisning i cafeen kl. 17:15.

Tilmelding ikke nødvendig.Venlig hilsen bestyrelsen